*मनीप्लांट मत्स्यहंडी ची स्थापना,MONEYPLANT FISHBOWL SETUP…!!!!*

49मनीप्लांट ही वनस्पती नुसते पाण्यात देखील जगते. खूप जण काचेच्या बाटलीत याल…

source